MIDDEN OOSTEN

mesopotomie
 
Hurrieten 1500 v chr
 
Hettieten en Egypte 1290 v chr
 
feniciers 1200-800 v chr
 
Joodse Koninkrijken 830 v chr
 
assyriers 2000-612 v chr
 
 
 alexander de grote 323 v chr
 
Seleuciden 300 v chr
 
romeinse rijk
 
 
 
   Byzantium 527-565
 
  Byzantium- Sassaniden
 
Sassaniden 610
 
arabische kalifaten
 
 
Abbasiden
 
 
Byzantijnse Rijk 1025
 
Fatimiden 909-1171
 
Seltsjoeken 1037-1194
 
Katholieke Rijken
 
Ajjoebiden 1189 Saladin
 
mongoolse rijk
 
Turks Ottomaanse rijk