LEZINGEN

Een Vrouwelijke kunstgeschiedenis 1 t/m 7
Individuele Vrouwelijke Kunstenaars 8 t/m 17
Kunstenaarsparen 18 en 19
Hedendaagse Kunstenaars 20 en 21
Kunst en Feminisme 22 en 23
Kunstenaars uit niet westerse culturen 24
Kunst en Matriarchaat 25
Studiedagen 26 en 27
Lezing~Creatieve Workshop 28 t/m 31
 
Praktische informatie:  De lezingen duren ongeveer 1 uur en gaan vergezeld van een prachtige power point presentatie met het werk van de kunstenaars en/of videobeelden en geluidsopnamen. De lezingen kunnen op elke locatie worden verzorgd en zonodig wordt voor de benodigde apparatuur gezorgd. Lezingen-Creatieve Workshops kunnen desgewenst, in combinatie met elke lezing verzorgd worden. Informatie / Boekingen: info@nataschavanderlinden.nl Natascha van der Linden tel. 06 40 174029
Vrouwen in de Westerse Beeldende Kunst
Lezingen over de geschiedenis van Vrouwelijke Kunstenaars
 
met kunstwerken, foto's en videobeelden
 
Vrouwelijke kunstenaars zijn lange tijd onbekend gebleven. Bij de 'grote meesters' denken we onwillekeurig aan de mannelijke kunstenaars. Toch drukten vele bijzonder getalenteerde vrouwelijke kunstenaars hun stempel op de kunstgeschiedenis. Hoe komt het dan toch dat we zo weinig van ze weten, en dat ze tot voor kort niet behandeld werden in de kunstgeschiedenis? Tijdens de lezingen van Natascha van der Linden komt u alles te weten over vrouwelijke kunstenaars.